Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora biura

Rejestr zamówień o wartości do kwoty 30 000 euro

Rejestr umów zawieranych przez biuro

Rejestr użytkowników systemu informatycznego

Rejestr umów zawieranych przez obsługiwane szkoły i placówki oświatowe

Rejestr skarg i wniosków

Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych

Ewidencja akt osobowych

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja korespondencji

Ewidencja pieczęci służbowych

Książka kontroli

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 25 październik 2022 21:39 Dariusz Galiński